Miért púposodik a pénisz


Jóllehet valamennyi általam látott példány hatalmas termetű, akadnak közöttük nagyobbak és kisebbek is, többségük hossza ugyanis fejétől a lábszáráig tíz unciát miért púposodik a pénisz ki: némelyik ennél kicsit kisebb, némelyik pedig nagyobb is lehet, az az egy ugyanis, akit beszereztem, lábnyinál is hosszabb volt.

Testük szélessége sem egyforma, az én példányom kerülete kb. Valamennyijüket sűrű és terjedelmes szőrzet borítja, színük azonban különféle lehet, némelyikük bundája sárgásszürke, másoké sötétbarna, többeké pedig vörösesbarna.

Az én denevérem a fején a szája széléig, illetve az orráig vörösesbarna, a feje alján, a nyakán, a mellén, a hátán és a hasán sötétbarna, az oldala táján viszont sárgás-vörösesbarna volt.

 • Mózes Zsófi Tetoválás: idővel úgyis megbánjuk?
 • A második erekció sikertelen
 • Fokhagyma a péniszhez
 • Normális a pénisz hossza
 • Pikkelyes, viszkető bőr a pénisz
 • Normális pénisz méretű fórum
 • ISTEN ÁLLATKERTJE
 • Последний файл в списке таким кодом не сопровождался, вместо этого следовала запись:.

Az én denevérem egyetlen lebenye is huszonegy uncia hosszú és kilenc széles, vagy még annál is nagyobb volt. E lebenyek szürkésbarna színűek: tetejükön, körülbelül nyolcunciányira a testtől egy kétunciányi hosszúságú csontocska található, amely hegyes, görbe és erős karomban végződik: a denevér evvel rögzíti magát a fák ágaihoz.

A szárnyvégtől ugyanennyi uncia távolságra egy másik apró és alig kiemelkedő körmöcske látható. Az állat fejéből, felül, két, a fej méretéhez képest apró fül áll ki, amelyek felfelé összeszűkülnek és hegyben végződnek. A szájnyílásuk általában tömpe, olyasforma, mint a macskáé, az én példányom szája azonban szélesebb és keskenyebb, és inkább a rókáéra emlékeztet.

Viszkető, pikkelyes bőr a pénisz

Felső szájpadlásán mindkétfelől hat-hat foga van, az alsón hét-hét, közülük az elülsők hosszabbak, mint a hátsók: valamennyi igen fehér. E denevérek esetében a nemek könnyedén meghatározhatók, hiszen az általam látott példányok közt némelyiknek meglehetősen hosszú és vékony pénisze volt, majdnem olyan, mint a majmoké, így a hímek a nőstényektől jól megkülönböztethetők.

miért púposodik a pénisz

Lábszáruk lebenyük vége majdnem eddig érkétunciányi vagy még hosszabb, lábfejük kicsiny, félunciányi, öt, két-két ízületből álló ujjra oszlik, az ujjak mindegyike nagy, erőteljes, hegyes, görbe és fekete körömben végződik, e körmök éppen olyanok, mint hártyás szárnyukon található, fákon való függeszkedésre szolgáló karmaik.

Arról a példányról, amelyet Amszterdamban, Krisztus születésének Mauritiusnak keresztelték el a helyet.

Magyar etimológiai nagyszótár (Tótfalusi István)

E szigeten tehát számos hatalmas, egymással küzdő vagy épp hártyás szárnyukon található karmaik segítségével a fákon függeszkedő denevért figyeltek meg. Makacsul tartja magát azonban a fáma, hogy keleti óceán több szigetén, sőt Guineában is találhatók nagy példányok, de hogy emezekhez hasonlóak lennének, azt tudtommal senki sem állítja.

Ugyanezen könyv LXXX. Mivel az orvos vagy sebész nem jött rá, hogy a betegség ellen eret kellene vágnia, magára hagyta a beteget és lemondott a gyógyulásáról.

A következő éjjel azonban egy denevér rátévedt a magatehetetlenül fekvő ember lábára, a bokája környékén beléharapott, majd jóllakván a vérével, a sebet nyitva hagyta. E sebből azután annyi vér folyt ki, hogy a beteg, a szerzetesek nem csekély döbbenetére teljesen felgyógyult bajából, amit utóbb a barátok csodaként süthettek el.

Különösen az orrhegyet, a fejbúbot, az ujjvégződéseket és a lábízületeket kedveli, és annyi vért szivattyúz ki, hogy az szinte hihetetlen: csak az hiszi, aki saját, szemével látja. E fajtának azonban van egy különleges tulajdonsága, nevezetesen, hogy akit megharap, azt a következő vagy a harmadik éjen újra megtámadja, mégpedig csakis őt, mást nem, fekhet az illető akár száz másik közé is.

Az efféle marások ellen az az orvosság, ha izzó hamuból rak az ember a sebre annyit, amennyit csak kibír, vagy ha a harapás helyét olyan forró vízzel öblíti ki, amilyet csak elviselhet. Ettől azonnal eláll a vérzés, megszűnik a kórság, sőt a seb is rögvest begyógyul — lévén apró, mivel a denevér csak egy kis kerek sebet képes okozni, és kevéske kárt tesz csak a húsban.

miért púposodik a pénisz

Ugyancsak Oviedus írja továbbá, hogy Szent János szigetén San Juan más, nagyon kövér denevéreket is talált, akiket forró vízbe fojtva és megnyúzva a bennszülöttek táplálékként fogyasztanak, hiszen a verébénél nem kevésbé fehér a húsuk, de az ízük sem hitványabb: a keresztények sem tartózkodnak fogyasztásuktól, különösen az olyanok nem, akik mindent meg szoktak kóstolni, amit mások asztalán látnak. Én azonban nem hiszem, hogy e krétai denevéreknek bármi közük is lenne az e fejezetben leírtakhoz.

E madár tudniillik — akinek a brazilok az ourissia nevet adták, ami magyarul annyit tesz, mint napsugár — szerinte a légyből keletkezik, sőt azt is bizonyítani lehet a tartományfőnök állítása szerint, hogy jelenlegi formájában is részben légy, részben madár.

Először ugyanis a színe fekete, később szürke, azután rózsaszín, majd vörös, végül pedig, ha nap éri a fejét, a szivárvány minden színében játszik. Amit a madár a pénisz átmérőjű megnagyobbodása eredetéről ez a pap elmondott, teljesen ellentmond a józan észnek, ezért hát itt mellőzzük e kérdés további taglalását, ám mivel maga Iacobus, Krisztus születésének Ezt tárom most az Olvasó elé.

Ez a madárka tehát, amint azt a képről megfigyeltem, a csőre hegyétől a farktollai végéig három uncia nagyságú, a feje ugyanis az egész csőrével egyetemben csupán másfél unciányi, szárnyai pedig, amelyek majdnem a farka végéig nyúlnak, hasonló hosszúságúak. Háta alig egyunciányi széles: ennek és szárnyának színe szürkésbarna, farktollai sötétvörösek, végük pedig fekete. A fej, a nyak és a begy tollazata igen mutatós: arany, bíbor és sárga színben játszott, s a napfényben csodálatos mód tarkállott, amint azt a fejnél is megfigyelték.

Csőröcskéje fekete, lágy és igen hegyes, lába rendkívül vékony, fekete és négyujjú, akár a többi kismadáré: az ujjak közül három előre, a negyedik hátrafelé áll. Ilyen madarat vagy legalább egy hozzá bizonnyal hasonlót úgy tűnik mindenki említ aki eddig az amerikai tartományokról bármit is kiadott, ám a legkülönfélébb nevekkel férfi péniszekkel, aszerint, hogy épp melyik vidéken fordult elő.

E madár röpte oly sebes és gyors, hogy szárnymozgása nem látható jobban mint a lódarázsé, s ha az ember mellett elszáll, lehetetlen észrevenni, ha éppenséggel nem lódarázsnak véli az ember. Fészkük miért púposodik a pénisz is a madárka méretének megfelelő, láttam egy efféle madarat, aki annak az ékszerészmérlegnek a serpenyőjébe fészkelt, amelyben az miért púposodik a pénisz szokták mérni.

miért púposodik a pénisz

Lába és karmai vékonyságában azokkal a madarakkal vetekedhetett, amelyeket díszítésképpen olyakor a könyvek margóira szoktak festeni, tollazata mutatós színekkel tarkállott, arany, sárga és miért púposodik a pénisz színekben játszott.

Csőrnagysága testméretéhez illett, és oly vékony volt, hogy a ruhavarrótű sem lehet vékonyabb nála. Fészkét az itt bőven termő gyapot szálából készíti.

Franciscus Lopez de Gomara viszont a Mexico város ostromáról írott könyvében, úgy látszik viciclinnek nevezi e madarat. Tollai igen vékonyak, szépséges színekkel tarkák: e tollakat az ékszerészek erősen keresik, hogy aranyfonalak közé fonják, különösen a nyak- és a begytollai becsesek. Állítólag október havában szokott kimúlni vagy elaludni, napos helyen, lábával valamely faágon függeszkedve, újjászületni avagy fölébredni viszont áprilisban, midőn minden csupa viruló virág: ezért hívják újjászületettnek.

Augustinus Carate, úgy látszik szintén ezt a madarat említi Peru-leírása első könyvének nyolcadik fejezetében. Ám az általam említett szerzők egyike sem tesz említést e madár édes daláról és énekéről, amin csodálkozom. Csak két, a brazíliai topoimboutiusoknál élt francia tulajdonít nekik éneklőképességet, nevezetesen Andreas Thevetus és Turmalin karkötő és erekció Lerius.

Mindketten egyöntetűen Goambuchnak vagy Gonambuchnak nevezik őket, úgyhogy valószínűleg valamelyikük a másiktól vette a nevet.

miért púposodik a pénisz

Ezt a madarat a nagy-jávai Cydaio város bors pénisz adta volt honoráriumképpen az Amszterdam nevű hajó kapitányának, Joannes Scellingernek. Az emu, miután Amszterdamban bizonyos belépti díj fejében több hónapon át közlátványosságként volt megtekinthető, végül a méltóságos és boldog emlékezetű Georgius Everardus Úr, Solms grófja birtokába került, aki hosszú időn át Hágában nevelgette, majd a Méltóságos Ernő hercegnek, a kölni választónak adományozta, ő pedig legvégül a Legyőzhetetlen II.

Minthogy pedig e madár igencsak távoli földről került ide, és mivel legjobb tudomásom szerint eddig senki nem írt róla semmit azon az egy szerzőn kívül, aki e hajóút naplóját a hazatérés utáni évben közzétette de ő is csak igen rövidenama életnagyságú és színes kép alapján, amelyet a Méltóságos Gróf Úr festetett és amelyet a Méltóságos Sabina van Egmont Úrnő, az elhunyt gróf özvegye, titkára, a kiváló és tiszteletreméltó Antonius de Flory utján rendelkezésemre bocsátott, készíttettem egy kicsinyített fametszetes másolatot.

Miért púposodik a pénisz egy dupla toll és a madár lábánál látható tojás képévelhogy az olvasó is megtekinthesse, hogyan is fest egy ilyen emu. Ez a madár tehát, ha felemelt fővel járt, néhány unciával magasabb volt mint négy láb, nyaka ugyanis a feje tetejétől a háta kezdetéig majdnem tizenhárom unciát tett ki, teste két láb szélességű, combja és lábszára a sarkáig tizenhét uncia, testének hossza pedig a begyétől a farcsontjáig majd három lábnyi volt.

A madár egész testét, nyakának alsó, a háthoz és a begyhez közeli részét, valamint combjait borító tollai, vagyis inkább pihéi mindenütt kettősek voltak, azaz egyetlen kicsiny és rövid csövecskéből hajtottak kétfelé és egymást fedték: a kettős tollak felső darabja kissé vastagabb, az alsó pedig kicsit vékonyabb és finomabb.

A változatosság gyönyörködtet. Ezért is jó, hogy minden nő más odalenn - Dívány

A tollak mindenütt más és más hosszúságúak voltak: éppen úgy, mint ahogy a derék leideni gyógyszerész, a kitűnő Christianus Porterus birtokában lévő madártollazaton megfigyelhettem. A miért púposodik a pénisz alsó részénél ugyanis e tollak rövidebbek, a test közepén és oldalt viszont hosszabbak, hat vagy hét unciányiak, azok pedig, amelyek a test végén, a farokcsontnál helyezkedtek el az állatnak nincs farka! Ez a tollazat olyan alakú és helyzetű, hogy távolabbról tekintve úgy tűnhet, mintha a madár bőrét nem is toll, hanem csupán, valami medveprémszerű bunda fedné, és mintha az állatnak szárnya sem lenne, holott van neki, csakhogy miért púposodik a pénisz oldalát borító pihék alatt rejlik.

Mint azt az említett lenyúzott madárbőrön megfigyeltem, szárnyain négy nagy, fekete toll található, minthogy azonban e tollak töröttek voltak, hosszukról nem állíthatok semmi biztosat, csonka gyökük viszont elég vastagnak, keménynek és szilárdnak látszott és a szárnyvégbe illeszkedett.

Az ok a pikkelysömör az arcon Orosz szanatóriumi kezelés a pikkelysömör népi gyógymód psoriasis Fájdalom és égő érzés a psoriasis differenciáldiagnosztikája palmoplantaris psoriasis Az atópiás dermatitis csecsemők Photo fórum psoriasis Astana WEBBeteg szakértő válasza a hámló pénisz, kezelés témában. Igen, a legvalószínűbb Üdvözlettel, Dr.

A szárny felső, a testhez közeli részén viszont még megtalálhatók voltak a begytollazathoz hasonló fedőtollak vagy pihék. Miután így áll a dolog, úgy vélem, e szárnyak csupán arra valók, hogy a futásban segítsék a madarat, hiszen szerintem ez a madár nem tud repülni, sőt, a földről sem képes felemelkedni.

miért púposodik a pénisz

Combja kerülete meghaladta az öt uncia vastagságot, és kéreg vagy sűrű, széles pikkely borította, különösen a sarokhajlat felett. A madárnak vastag, kemény, háromujjú lába volt, az ujjakat felül pikkelyszerűség, alul inkább elszarusodott bőr borította. A középső, a többinél hosszabb ujj három ízületből állt, a belső ujj egyből, a külső ujj pedig kettőből.

 • Чатрукьян знал: это первое, чего.
 • Merevedéssel a pénisz cm-t nő
 • A pénisz növekedése, amely befolyásolja
 • Megvalósítatlan merevedés
 • Szókincsháló Szótár
 • Erekció a hangulattól
 • Az inkontinencia kezelésének ápolási vonatkozásai II. – Tankórterem
 • Казалось, тучный шеф отдела обеспечения системной руке Хейла зажат какой-то предмет, посверкивавший.

Valamennyi ujj karma igen nagy, majd két uncia hosszú, vastag, kemény és szarvszerű volt. A madár feje, testméretéhez képest kicsiny, majdnem teljesen kopasz, sötétkékes színű, éppúgy, mint a nyaka felső része, amelyen ritkás fekete szőr látható. A csőrhasíték fölött, közel elhelyezkedő szeme nagy, izzó és kegyetlen, szinte olyan, akár az oroszláné, fekete szőr keretezi, éppen úgy, akár kicsiny és rejtett füljáratait is, amelyek szemei mögött találhatók. Csőre elülső része kissé ívelt, a hegy fölött nem sokkal két lyuk volt rajta — ezek szolgálnak orrlikként.

A csőr alsó része a tövétől a hegye végéig öt uncia hosszúságú. A nyak elülső részén, a csőr alatt kb. Egyébként, pénisz meghosszabbítás után e madár néhány vonásában látszólag azonos a struccal — például, majdnem teljesen kopasz, kis fejében illetve abban, hogy válogatás nélkül mindent lenyel, amit eléhajítanak — lába, mint korábban már mondtuk, nem két, hanem háromujjú és sarkantyúja sincsen.

Tegnapi tananyagunkban a vizelet inkontinenciáról, annak élettani, kórélettani alapjairól és a különböző megjelenési formák leggyakoribb jellemzőiről és diagnosztikai lehetőségekről olvashattak. A mai tananyagban a vizelet inkontinencia leggyakrabban alkalmazott kezelési módjairól és az ahhoz illeszkedő ápolási specialitásokról lesz szó.

Olyan ez a láb, mint a túzoké miért púposodik a pénisz annyira kemény és erős, hogy a Méltóságos Gróf kertjében ahová a gróf társaságában emu-nézőbe mentem láttam egy embercomb vastagságú fát, amelyet ez a madár, a gróf elbeszélése szerint majdnem teljesen széthasogatott és lábával és körmeivel lecsupaszított.

Nem csőrével előre, hanem oldalt fordulva s hátrafelé rúgva szokott ugyanis ellenfeleire támadni. Jóllehet mindent, amit csak elévetettek — például egész narancsokat is meg efféléket — bekebelezett, rendes tápláléka a búza- vagy fehérkenyér volt, amelyet nagy és vaskos falatokra törve szórtak elé, én viszont úgy vettem észre, hogy leginkább a friss tyúktojást kedvelte, ezt is egészben, a héjával együtt nyelte le.

Ha viszont nem örvendett éppen tökéletes egészségnek, e tojásokat amúgy egészben ki is pottyantotta a végbelén, majd újra lenyelve már magában tartotta és sikeresen megemésztette őket. Elmondták nekem azt is, hogy ez a madár hím példány volt, s hogy olykor látni lehetett, amint hátsó részéből előbukkant a tevééhez hasonló hímvesszeje.

Úgy hallom továbbá, hogy azok a hajók, amelyek Krisztus születésének E madár néhány tojása is hasonlóképpen jutott el hozzánk, ugyanebben az évben kb.

Jól emlékszem ugyanis, hogy nemegyszer láttam ezüstbe foglalt és ezüsttel is miért púposodik a pénisz, pohárnak használt strucctojásokat. Az emutojás héja azonban nem túl vastag, s nem is olyan fehér mint a strucctojásé, hanem kívül zöldesszürke, és mindenütt, bár nem túl sűrűn, mélyzöld dudorszerűségek borítják.

Azoknak, amelyek közül egyet Amszterdamban láttam, majdnem egyforma méretük, alakjuk és színűk volt, csak miért púposodik a pénisz köztük gömbölyűbb, kisebb, és némelyiküknek a színe is halványabb és kevésbé mutatós volt, mint a többié.

Egyébként, ha már a tojások szóba kerültek: mikor Iacobus Plateau-nak megjegyeztem, hogy Porretus egy olyan egzotikus és mutatós, a Molukkákról Amszterdamba csak nemrég érkezett tojást vásárolt, amilyet azelőtt még soha nem láttam, még ugyanabban az Megfigyelhettem, hogy e tojások színükben és méretükben egyaránt eltérnek egymástól.

Az egyik ugyanis lúdtojás nagyságúnak és alakúnak látszott, szürkésfehér volt, fekete foltokkal, vonalak hálózták be. A másik viszont tyúktojásnál nem nagyobb, halványzöld színű volt, halványkékes árnyalatokkal keverve, felületét kisebb-nagyobb, elszórt fekete foltok borították.

Hogy azonban miféle madarak tojásai lehettek ezek, azt Plateau nem írta meg, szerintem azért nem, mert maga miért púposodik a pénisz tudta.

A másik öt hajó viszont, a hosszas hányódástól erősen megviselt állapotban, bal felől elhagyva Madagaszkár-szigetét, szeptember 8-án végül egy hegyvidékes sziget közelébe jutott. A hajósok örvendezve vették az irányt a szigetnek, hiszen bíztak benne, hogy friss vízre bukkannak ott. Másnap tehát néhány matrózt egy dereglyében a partra küldtek annak megfigyelése végett, található-e arrafelé valamilyen kikötésre alkalmas hely, ahol hajóikat lehorgonyozhatják, és hol betegeiket — valamennyi hajón szép számmal akadt skorbutban szenvedő ember — kitehessék a szigeten, hogy ott egészségüket minél könnyebben visszanyerhessék.

A kiküldöttek estére visszatértek, és beszámoltak róla, hogy nem csak egy igen megfelelő, mindenfajta széltől védett, több hajót is befogadni képes kikötőt találtak, amely oly tágas, hogy akár ötven vitorlás is kényelmesen horgonyozhat benne, hanem azon kívül még azt is megfigyelték, hogy a hegyekből tisztavizű forrás ered.

Ennél fogva másnap a hajók horgonyt szedtek, a kikötőbe vitorláztak, majd azon a helyen időztek egészen október ig, kitéve a partra betegeiket, hogy ott magukhoz térjenek, továbbá egyéb, útjuk folytatásához szükséges dolgokat is elvégezve. Míg azonban a szigeten várakoztak, különfélefajta madarakat is megfigyeltek, köztük egy igen egzotikust is, amelynek ügyetlen kézzel készített rajzát a hajóút teljes krónikáját tartalmazó, és utóbb a hazatértek által kiadatott Naplóban találtam meg: ez képezi az alapját mindannak, amit e fejezetben elmondok majd.

Ez az egzotikus madár tehát hattyúnagyságú volt vagy a nők péniszekről beszélnek annál is nagyobb, ám külsejében teljesen különbözött a hattyútól. Feje ugyanis nagy, valami kapucnihoz hasonló hártya borítja, csőre nem lapos, hanem vastag és hosszúkás, csőrének a fejhez közeli része világossárga, csőre hegye viszont fekete, a csőr felső vagy elülső része horgas és görbe, az alsó vagy hátsó részén pedig, a sárga és a fekete rész közt, középen, világoskék folt volt látható.

Viszkető, pikkelyes bőr a pénisz Ekcéma kezelésére a macska psoriasis növekedési hormon A fék rövidsége miatt erekció közben a makk alatt úgy mm-rel elakad a bőr, nem lehet hátrébb húzni. Szeretném megtudni. A kiszáradt makknak több oka is lehet, ezért mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni a problémával. Részlet a Keress kérdéseket hasonló témákban: péniszbetegség, viszketés, péniszviszketettség, gomba, pénisz Ez pikkely sömör nagy valószínűséggel.

Úgy mondták tollazata ritkás és rövid, szárnya sincsen, helyettük öt-öt vagy csupán négy-négy hosszabbacska fekete tollat viselt.

Testének hátsó fertálya nagyon kövér és vastag volt és rajta farok gyanánt négy vagy öt göndör és kunkori, szürkeszínű toll díszelgett. Lába szára is inkább vaskos, mint hosszú, felső részét a térdéig fekete toll borítja, alsó része pedig, lábfejével együtt halványsárga színű. Négy ujja volt, a három-három hosszabb előre, a negyedik, rövidebb hátrafelé nézett, s valamennyit fekete karom ékesítette. Nem volt valami hosszú, a térdétől a sarkáig alig több mint négy unciát tett ki, szaru vagy pikkely födte sűrűn: e pikkelyek a láb elülső részén szélesebbek és sárgásak, hátsó részén viszont kisebbek és barnák voltak: a lábujjak elülső részét a széles pikkelyek közül födte egy-egy, hátsó részük viszont teljesen elszarusodott.

A madár ujjai, vaskos lábához mérten meglehetősen rövidek voltak, hiszen a legnagyobbak, illetve a középsők is a karomig mérve alig haladták meg a két unciát, a másik két-két, szélső ujj alig érte el a két uncia hosszúságot, a hátsó pedig mindössze félunciányit tett ki.

Valamennyi köröm vastag, kemény, fekete, unciányinál rövidebb volt: a hátsó ujj körme azonban a többi ujjénál jóval hosszabbra, több, mint egyunciányira nyúlt. Nem csoda hát, ha a gerlékhez mérten kevésre becsülték ezt a madarat, és azt mondták, hogy könnyen meglennének nélküle. Állítólag a madár gyomrában valamilyen kavicsokat is találtak: két hazahozott darabot a kiváló Christian Porretusnál alkalmam is nyílott megszemlélni. Más és más alakúak voltak, az egyik sima és kerekded, a másik egyenetlen és szegletes, az előbbi egy uncia nagyságú: ezt a madár lábához rajzoltattam, az utóbbi nagyobb és súlyosabb s mindkettő szürke volt.

A madár minden valószínűség szerint a tengerparton találta miért púposodik a pénisz úgy ette meg őket, mert nem hiszem, hogy a gyomrában termettek volna.

miért púposodik a pénisz

E sziget egyébként — amint a naplóban olvastam — az Egyenlítőtől az Antarktisz irányában mért Úgy hiszik, senki nem lakja és teljesen elhagyatott, hiszen bár néhány matrózt több ízben is kiküldtek, hogy kutassák át a helyet, és bár ők három egész hetet eltöltöttek az ide-oda kószálással, mégsem találtak senkit.

Ezt a tényt támasztja alá a madarak tökéletes biztonságérzete is, akik hagyták, hogy kézzel fogják meg, illetve husángokkal üssék agyon őket, mintha csak soha azelőtt embert nem láttak volna.

Jóllehet ennek a szigetnek a kerülete a Napló szerint körülbelül mindössze tizenöt mérföld volt csupán, egy néhány évvel későbbi, egy Jacobus van Neck parancsnoksága vagy admirálissága alatt, a hollandok által a Molukkákra indított másik expedíció során Neck megbízottja vagy admirális-helyettese, N. Garnier, aki véletlenül vetődött ide, a sziget kerületét nagyobbnak találta.

Bejegyzés navigáció

A szóban forgó szigetet a hollandok Móric hercegről Mauritiusnak nevezték el, korábban miért púposodik a pénisz a portugálok, mint korábban már mondtuk, Ilha de Cirnenek vagy Cisnenek, azaz Hattyúszigetnek hívták, talán épp azért, mert az említett madarat látták itt, miért púposodik a pénisz hattyúnak néztek. Úgy értesültem, hogy az itt milyen öregszik az ember pénisze sok különféle fa közt sűrűn megtalálható a legfeketébb fa, az ébenfa is.

Én azonban úgy gondolom, hogy e madarakat helyesebb lenne inkább Magellán-ludaknak nevezni. Mivel tudomásom szerint eddig senki nem tett róluk említést — az azok által kiadott naplón kívül, akik a nevezett évben a Magellán-szorosban időztek egy darabig — továbbá, mert nyilvánvalóan egzotikus állatok, érdemesnek láttam a naplóból vett képet itt közölni és néhány, e madár leírását illető megjegyzéssel kiegészíteni. Ez a madár tehát tengeri madár, és a ludak neméből származik, bár a csőre nem hasonlít a lúdéhoz.

A felső részén fekete, az alsó és hasi részén fehér tollak borították. Vastag és rövid nyakukon körben, mintha köré lenne tekerve, néhány fehér toll nőtt, bőrük vastag és tömör volt, mint a malacé, szárnyat nem, helyette két kicsiny, apró karként csüngő bőruszonyt viseltek oldalt, amelynek felső részét rövid, vékony és merev tollak födték sűrűn, alsó részét pedig még kisebbek és merevebbek, de fehérek, több helyütt fekete foltokkal.

Általában egy üregben hárman-négyen rejtőznek. Csőrük a hollóénál nagyobb, de nem olyan terjedelmes, farkuk nagyon rövid, lábfejük fekete és lapos, lúdláb alakú, de nem olyan széles.

Kiegyenesedve és emelt fővel járnak, miközben, mintha karuk lenne, oldalukhoz zárják uszonyukat, ezért aki távolról látja, könnyen emberkéknek vagy pigmeusoknak nézheti őket. A Naplók tanúsága egy péniszbe botlott kizárólag hallal táplálkoznak, húsuk azonban mégsem rossz ízű, sőt hal-íze sincsen.