A fórum felállítása nem állandó.


Római Birodalom - A köztársaság korának Foruma

Oldal kiválasztása Forum Romanum Ha valaki Rómába utazik, egyetlen dolgot nem szokott elmulasztani: megnézni a város, az antik város szívét, a Forum Romanumot.

Ez a minden kétséget kizáróan érdekes romterület a turistákat úgy a fórum felállítása nem állandó, mint a mágnes.

A legtöbben egy kiesen romantikus romhalmazt látnak benne, az elszántabbak útikönyvekkel felfegyverkezve igyekeznek kihámozni a látszólagos összevisszaságot, s csak kevesen akadnak, akik látni és érezni is tudják, milyenek voltak, milyen funkciókat láttak el az egyes kőtörmelék-halmok. Mostanában intenzív régészeti feltáró munka kezdődött a Forumon, különösen a császári Forumok rekonstruálásával igyekeznek újrateremteni az antik világ központját.

Nem egyszerű munka, ugyanis ezek a maradványok több méter mélyen vannak a talajszint alatt, ráadásul egymás feletti régészeti statigráfiai rétegekben. Azaz egyes történelmi korok épületei egymásra épültek.

Account Options

A fiam szidta a metrót, hogy miért nem építenek többet, és célszerűbb vonalvezetéssel Rómában? Egyszerű, feleltem, ahhoz, hogy a műemlékekhez közel építsék meg a megállókat, előbb fel kellene tárni a föld alatti Rómát.

Magának a Forumnak az áttekintése önmagában sem könnyű feladat, hiszen csak a Forum Romanumon több mint félszáz nevezetesebb maradvány van. Tegyünk hát kísérletet ezek rekonstruálásra! A Forum története: A város alapításakor a római dombokra költözött a lakosság, a lakott helyek közötti tér meglehetősen barátságtalan, mocsaras volt.

Forum Romanum | Róma-Szenvedély

A környező dombok lakossága mintegy három évszázadon keresztül arra használta, hogy ide temette halottait. Az etruszk királyok korában kezdődött meg a város urbanizálása, a Forum helyén lévő mocsarat lecsapolták és mint központi térre, a gazdasági élet központja mellé ide költöztették az állami élet legfontosabb kultikus- és politikai intézményeit. Ezt az eseményt a római irodalmi hagyomány a második királyhoz, Numa Pompiliushoz köti, neki tulajdonítják, hogy királyi rezidenciáját a megtisztított Forum területére építtette.

a fórum felállítása nem állandó

A területet az etruszk Tarquinius dinasztia alatt kövezték ki először, s ekkor lett a hivatali élet központjává is. Rendkívül fontos volt a Forum fejlődése és használhatósága tekintetében, hogy a Tarquiniusok lecsapolták a Velabrumot. A Velabrum: ez a Capitolinus- és a Palatinus-domb közötti völgy volt, ami átvezetett a Forum Boariumra, ami Róma marhavásártere volt, valamint magára a Forum Romanumra.

A köztársaság korának Foruma

A Velabrum igen fontos szerepet töltött be az ókorban, ugyanis összekötötte a város kereskedelmi és közigazgatási központját. Ma meglehetősen elzárt és kopár hely. A Velabrum alatt futott Róma első csatornája, a Cloaca Maxima, itt volt a Ianus- diadalív és a Clivus Argentarius, az ezüstművesek diadalíve Arco degli argentarivalamint itt állt a A fórum felállítása nem állandó Giorgio in Velabro bazilika.

Oldal kiválasztása Titus diadalíve Egyike a Forum Romanum három diadalívének. A Via Sacra legmagasabb pontján áll. Az általános vélekedés szerint Kr.

A királykori Forum: A VI. Ebből az időből származik a Lapis Niger is.

A köztársasági Forum története a Kr. Ekkor épült fel az első szentély, Saturnusnak, az idő urának, de a római hitvilágban a vetés istenének temploma, majd a Dioscurosok, a Castor és Pollux testvérpár első temploma.

a fórum felállítása nem állandó

Akkor, a tradicionális időrend szerint Kr. A III. Emléket emeltettek az actiumi csatának és a császárkultusz első megnyilvánulási formájaként megépült a megistenült Caesar temploma.

a fórum felállítása nem állandó

A császárkor tovább szélesítette a Forumot, nemcsak az egyes császár-Forumok szélesítik és terjesztik tovább, hanem maga a Forum Romanum is változik. Nero alatt benamikor csaknem az egész város a tűz martaléka lett, maga a Forum is leégett. Újjáépítik, majd felépül ezen a helyen Vespasianus és Titus temploma, valamint a Titus diadalív és Juturna, a vizek védelmezőjének szentélye. Hadrianus templomot emeltetett Athénének, az Athenaeumot, felépült Antoninus és Faustina temploma, végül újjáépítették a Vesta templomot is.

A császárkor utolsó nagy építkezései a III. Az utolsónak felállított emlék a VI.

a fórum felállítása nem állandó

Maga a Forum Romanum egy csaknem szabályos négyszög alaprajzú tér, ami a századok során fokozatosan terjeszkedett, sokszor leégett, számtalanszor megrongálta emlékeit a földrengés, pusztult a polgárháborúkban, kirabolták idegen hódítók, de mindig újjáépült. A Római Birodalom nyugati tartományainak leszakadása és önálló királyságokká válása után Róma századokra elveszítette jelentőségét. A középkor nem törődött ezekkel az épületekkel, építőanyagként használta fel köveit egészen a reneszánsz és a barokk korszakig, amikor Róma nagy palotái az antik örökség márványdíszeibol épültek fel.

Ma az ókori épületeken éktelenkedő lyukak mesélnek csak az egykori márvány- és bronzdíszekről.

Titus diadalíve | Róma-Szenvedély

A márványok előkerülnek a paloták és templombelsők díszítőelemeiként, a bronzok csak a csaták ágyúiból, illetve a San Pietro barokk baldachinjáról tekintenek le ránk, mit sem hagyva a képzeletnek, hogy milyen lehetett Róma a régi fényében. Az első komoly feltáró és régészeti munka Gergely elrendelte a Forum feltárását. Rekonstruáljuk hát mi is ezeket az épületeket, egyesével!

  • Annak ellenére, hogy a Birodalom még csak formálódott, s a fiatal köztársaság pénze inkább a hadikapacitás fejlesztésére, mintsem pompás középületekre kellett, a Forumon folyamatos volt az építkezés.
  • Forum Romanum Rövid történeti áttekintés Ha valaki Róma utazik, egyetlen dolgot nem szokott elmulasztani: megnézni a város, az antik város szívét, a Forum Romanumot.
  • - Не я один его ищу.
  • Кровь, вытекающая из головы, в голубоватом.
  • A Forum Romanum története - Várostörténet
  • Pufók az öltözőkben

Mivel mai állapotában több korszak egymásra épült maradványait láthatjuk, sétáljunk hát végig a Forumon egy térkép segítségével, elindulva a Via Sacrán, a Szent Úton, mintegy követve az egykori diadalmenetek útját.

Horváth Ágnes.